Zašto je korektivna gimnastika neophodna i zašto su rezultati poslednjeg istraživanja o posturalnom statusu dece poražavajući?

Korektivna gimnastika je jedan od vidova kineziterapije koji se najčešće primenjuje kod predškolske i školske dece i omladine u cilju prevencije i otklanjanja lošeg držanja tela, kao početne faze u razvoju deformiteta, kao što su ravna stopala, kriva kičma (skolioza, lordoza, kifoza), X i O noge itd.

Upotreba kompjutera i igrica, dugotrajno sedenje za stolom, nošenje teške školske torbe, te nedovoljna aktivnost, nažalost, povlače za sobom formiranje lošeg držanja tela. Dakle, predmet korektivne gimnastike je motorni stimulans – fizička vežba, putem koje treba jedno insuficijentno stanje aktivnih elemenata organizma dovesti u normalno, ili u stanje koje je najbliže normalnom.

3 kritična perioda tokom rasta i razvoja dece u kojima se javljaju posturalni poremećaji su:

  1. period kada se dete uspravlja,
  2. period kada polazi u školu i
  3. period adolescencije.

Ukoliko se posturalni poremećaji ne prepoznaju na vreme, mogu se razviti u deformacije koje kasnije nije moguće ispraviti vežbama. Zbog toga je neophodno ne samo rano i blgovremeno uključivanje dece u sve vrste fizičkih aktivnosti, nego i uvođenje korektivnih vežbi u sve sportove. Pritom, treba voditi računa da vežbe budu pravilno izabrane i dozirane.

Ako se na vreme uoči problem, vežbama za ravna stopala, krivu kičmu ili noge, mogu se postiči značajni rezulati. Potrebno je mnogo truda i upornosti za korekciju ovakvih poremećaja.

Takođe, korektivno vežbanje može uticati na stvaranje obrasca pravilnog držanja tela kod dece koji može omogućiti zdravo odrastanje i dobar kvalitet života tokom dugog niza godina.

Nažalost, broj školske dece sa posturalnim poremećajima je sve veći. Uzroci pojave ovih poremećaja kod dece su npr.: gojaznost, pothranjenost, nedovoljna fizička aktivnost koja sa polaskom u školu opada, što u kasnijem životnom dobu predstavlja ozbiljan problem.

Rano uključivanje dece u organizovane fizičke aktivnosti ima značajan udeo u prevenciji gojaznosti, a samim tim i u prevenciji pojave posturalnih poremećaja.