Ravna Stopala – Ravni Tabani

(Pes Planus)

Pojava ravnih stopala spada u red tzv. „stečenih deformiteta“, što nam govori da ona (uglavnom) nije posledica genetike, već da nastaje tokom našeg života. Ipak, do genetske uslovljenosti nastanka ravnih stopala može doći ako je nasleđena slabost ligamenata, odnosno vezivnog tkiva. Do pojave ravnih tabana može doći u bilo kom dobu života, od novorođenčeta do odraslog doba.

Ljudsko stopalo sačinjeno je od 26 kostiju, 33 zgloba i 29 mišića, a sve to je povezano pomoću tetiva i ligamenata, što omogućava tzv. „normalni oblik“ stopala, tj. blagu zakrivljenost i izdignutost u odnosu na podlogu. Ako, iz bilo kog razloga, dođe do spuštanja luka stopala, onda kažemo da je došlo do deformiteta i nastanka ravnih stopala ili ravnih tabana. Ovaj deformitet se lako uočava prilikom pregleda bosog stopala, jer je tada taban stopala spušten, ili je čak potpuno u ravni sa ostatkom stopala, a samo stopalo je izbočeno, što se lako primećuje prilikom stajanja ili hodanja.

Ravna Stopala – Ravni Tabani

Uzroci nastanka

Smatra se da nastanak ravnih tabana može biti urođena (ređe) i stečena (češće). Stopalo ima tri svoda. Svodovi se uspostavljaju izmedju treće i šeste godine života. Procena je da 15% populacije ne razvije svodove pravilno u ovom periodu.

Kod dece do desete godine života pojava ravnih stopala (u većoj ili manjoj meri) može da se toleriše, jer se pravilno formiranje luka stopala odvija sve do tog perioda života. Nakon tog perioda, pojava ravnih stopala se utvrđuje pregledom, a u slučaju da je deformitet prisutan, pacijentu se određuju specijalne fizioterapeutske vežbe za sanaciju ovog problema.

Do pojave pes planus može doći i usled slabosti mišića, usled povrede (pogotovo ako je reč o prekidu tetiva mišića tibialis anterior ili tibialis posterior, koji su zaduženi za podizanje stopala prilikom hoda) ili usled postojanja određenih stanja i bolesti (npr. gojaznosti, trudnoće, dijabetesa, artritisa, pa i usled starenja i pojave degenerativnih procesa u organizmu, preloma kosti stopala).

Simptomi

Ravna Stopala – Ravni Tabani

Simptomi svakog zdravstvenog problema su ono što pacijent oseća, a kod pojave ravnih stopala to su najčešće:

 • Bol u celom stopalu
 • Bol sa unutrašnje strane skočnog zgloba
 • Bol u zadnjoj loži potkolenice
 • Bol u kolenu
 • Bol u kuku
 • Bol u lumbalnom delu leđa
 • Ukočenost stopala

Ipak (pogotovo kod dece), pojava ravnih tabana ne mora biti praćena određenim bolom, tj. simptomi ne moraju biti izraženi u toj meri da ih pacijenti primete. Taad je na lekarima da prilikom pregleda uoče određene znakove koji prate ovaj deformitet (spušten svod, izbočeno stopalo, „senka“ stopala).

Lečenje ravnih stopala

Ovaj deformitetet se može lečiti na dva načina – AKTIVNO – što podrazumeva aktivnu kineziterapiju i – PASIVNO – što uključuje fizikalne procedure, pasivnu kineziterapiju, ortopedske uloške i odgovarajuću specijalnu obuću.
Pre početka kineziterapije preporučuje se zagrevanje mekog tkiva skočnog zgloba, kako bi vežbe imale bolji efekat. Ako je prisutna slabost mišića, preporučuje se i blaga masaža pre kineziterapije ili korišćenje elektrostimulacije.
Tipovi vežbi koji se koriste prilikom lečenja ravnih stopala su mnogobrojni, a najčešće se koriste:

 • hod na prstima
 • hod na petama
 • savijanje nožnih prstiju na dole prema tabanu (dok je pacijent u sedećem ili ležećem stavu) i zadržavanje tog položaja prstiju tokom 10 do 15 sekundi, kao i ponavljanje vežbe najmanje 5 puta
 • savijanje stopala ka unutra, uz zadržavanje tog položaja 10-15 sekundi i ponavljanje pet puta. I ova vežba se takođe izvodi u ležećem ili sedećem položaju.
 • podizanje na prste u mestu
 • zadržavanje na spoljnoj ivici stopala toko 15 do 20 sekundi u stojećem položaju
 • hvatanje maramice (ili nekog drugog prikladnog objekta – loptice, klikera….) nožnim prstima i podizanje u vis ili premeštanje na drugo mesto. I ova vežba se uglavnom izvodi prilikom sedenja ili ležanja.

Ravna Stopala – Ravni Tabani

Pasivno lečenje se najčešće preporučuje deci, a u pitanju je nošenje ortopedske obuće i ortopedskih uložaka. Ako dete koristi ortopedske uloške (ili obuću) bitno je da oni budu urađeni po meri tog deteta. U novije vreme, uglavnom kod starijih pacijenata, primenjuje se i operativna metoda lečenja ravnih tabana.

Centar za korektivnu gimnastiku „Vitruviana“ nalazi se u Novom Sadu, na Trgu republike broj 10 (I sprat). Tim naših stručnjaka pruža Vam mogućnost da iskoristite jedinstven program korektivnih vežbi koje su posebno prilagođene svakom korisniku naših usluga, s ciljem da reše ili ublaže Vaše zdravstvene tegobe na najbrži i najefikasniji način. Ukoliko ste definitivno odlučili da poboljšate kvalitet svog života i svakodnevnog funkcionisanja, ovo je program za vas! Pozovite nas na 060-5986337 i zakažite pregled i konsultacije. Mi ćemo se pobrinuti da dobijete najkvalitetniji tretman.